Gabiony z siatki stalowej splatanej

zastosowanie

gabiony z siatki stalowej splatanej 1 gabiony z siatki stalowej splatanej 2

Zastosowanie

Gabiony są prostopadłościennymi koszami, wykonanymi z podwójnie skręconej siatki stalowej galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium (zwane również galfan, galmac). Gabiony dostarcza się na budowę całkowicie gotowe i złożone na płask na czas transportu. W miejscu wbudowania wypełnia się je otoczakami, kamieniami łamanymi lub innym kruszywem. Siatki produkuje się i formuje w elementy skrzyń lub walców metodami przemysłowymi. Kosze, walce i materace różnią się między sobą kształtem koszy (wysokością, długością i szerokością).

ZASTOSOWANIE:
? do umocnień ziemnych (geotechnicznych) w budownictwie lądowym i wodnym (morskim i śródlądowym) jako:
? zabezpieczenia istniejących lub tworzonych zboczy i skarp przed utratą stateczności
? powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy (obudowa techniczna)
? geotechniczne konstrukcje wsporcze i oporowe
? umocnienia brzegów rzek, kanałów, zbiorników wodnych, brzegów morskich (szczególnie klifów)
? konstrukcyjne elementy nabrzeży, pirsów itp. budowli i zabezpieczeń inżynierskich


ZALETY GABIONÓW :
? przepuszczalność - nie powodują retencji wody za budowlą,
? elastyczność - odkształcenia i osiadanie nie powodują spękań czy dezintegracji konstrukcji,
? pochłanianie hałasu - gabiony są stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad,
? trwałość - odporność na korozję, pożar i promieniowanie ultrafioletowe,
? łatwość montażu - nie wymagają rozbudowanego placu budowy,
? są estetyczne architektonicznie i krajobrazowo - przyśpieszają rozwój roślinności. Szczególnie przydatne na stromych zboczach o znacznej erozji powierzchniowej.

Bardzo istotną cechą siatki, z której wykonuje się gabiony jest jej podwójny splot. Ten właśnie szczegół powoduje, że przecięcie pojedynczych drutów, z których spleciona jest siatka i wykonany z niej kosz nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się uszkodzenia.

gabiony z siatki stalowej splatanej 3

Kosze gabionowe

gabiony z siatki stalowej splatanej 4 gabiony z siatki stalowej splatanej 5 gabiony z siatki stalowej splatanej 6

Kosze gabionowe stanowią podstawowy element większości konstrukcji budowanych z gabionów, a zwłaszcza wszelkiego typu murów oporowych. Posiadają formę prostopadłościanów w różnych rozmiarach.
Podstawowy typ siatki użytej do ich produkcji ma oczka o wymiarach 80 x 100 mm (kamień użyty do wypełnienia koszy powinien mieć wymiary 80 - 200 mm). Kosze gabionowe mają zwykle pośrednie ściany działowe (co 1,0 m), dodatkowo wzmacniające konstrukcję i ułatwiające montaż. Częściowe wypełnienie koszy gabionowych gruntem urodzajnym stwarza możliwość nasadzeń roślinności i szybkiego "zazielenienia" konstrukcji. Przy dłuższym okresie użytkowania budowli proces ten może zachodzić samoczynnie.

Zastosowania koszy gabionowych:
? podłużne opaski brzegowe cieków,
? progi, stopnie i przegrody wodne,
? zabezpieczenie przeciwerozyjne,
? zabezpieczenie nasypów,
? mury oporowe,
? konstrukcje podpór (np. mostowych),
? grodzie,
? mola, pirsy, nabrzeża, itp.
? wykonywanie murów oporowych i stabilizacji stromych skarp.
? ekrany akustyczne


Materace gabionowe

gabiony z siatki stalowej splatanej 7 gabiony z siatki stalowej splatanej 8

Są płaską odmianą koszy gabionowych. Podstawowymi zaletami materacy są ich elastyczność i przepuszczalność. Odkształcone lub podmyte, dopasowują się, nie ulegając zniszczeniu (w przeciwieństwie do sztywnych umocnień betonowych).
Okładziny z materacy nadają się do ochrony skarp, dna kanałów i terminali promowych przy prędkościach wody do 4-5 m/sek. Odpowiada to narzutom kamiennym o średnicy pojedynczych głazów 1,0-1,2 m.
Konstrukcje na skarpach samoistnie i szybko porastają przy wypełnieniu wierzchu materacy glebą. Materace mogą być stosowane również jako pół- lub nieprzepuszczalne. Pustki pomiędzy kamieniami wypełniane są wtedy częściowo lub całkowicie asfaltem. Mogą być również stosowane cienkie, nieprzepuszczalne membrany z siatki zatopionej w asfalcie - układane pod materacami z wypełnieniem kamiennym lub samodzielnie ułożone na skarpie.

Zastosowanie materacy gabionowych:
? ochrona skarp nasypów,
? ochrona skarp wykopów,
? obudowa całego przekroju poprzecznego małych cieków, szczególnie melioracyjnych,
? zabezpieczenie brzegów i dna dużych rzek i kanałów,
? ochrona wybrzeża itp.

Walce gabionowe

gabiony z siatki stalowej splatanej 9 gabiony z siatki stalowej splatanej 10

Walce gabionowe wykonane są z siatki heksagonalnej. Po wypełnieniu walca materiałem kamiennym skręca się jego końce i zabezpiecza drutem.

Zastosowanie walców gabionowych:
? podkład-próg przy umocowaniu zboczy,
? szybkie zamykanie pęknięć i wypełnianie wymyć przy awariach,
? wypełnianie pustych przestrzeni i szczelin w nietypowych rodzajach konstrukcji z koszy siatkowo kamiennych.
? tamowania wyrw w wałach - ochrony obiektów przed wodą powodziową
? regulacji wody powodziowej, po przerwaniu wałów
? ochrony wałów przed rozmyciem przez falę powodziową
? awaryjnego podwyższania wałów przeciwpowodziowych.

Siatki heksagonalne

O podwójnym splocie, wytwarzane maszynowo z drutu o średnicy 2-4mm pokrytego powłoką galwaniczną, która zapewnia doskonałą trwałość, elastyczność materiału i odporność na korozję.

Zastosowanie siatek to zabezpieczanie zboczy, nawisów i osuwisk.

© Budownictwo-w, Gdańsk ul. Kielnieńska 138, tel. (58) 552 75 97

Projekt & Wykonanie TASSEL

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. o cookies